TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL 2022

Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đến hotline: 0869214333 để được tư vấn chi tiết hơn.

NET1PLUS
165.000đ
/ tháng
Tốc độ 40Mbps
Miễn phí Modem 2.4G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST1
Không áp dụng
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST2
189.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST3
229.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST4
290.000đ
/ tháng
Tốc độ 300sMbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH1
229.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G và 1 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH2
255.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH3
299.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem 5G và 3 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký

Giá bán Combo Basic Box VNĐ

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình. Thiết bị modem wifi và đầu Box TV sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0869214333 để được tư vấn chi tiết hơn.

FAST1
230,000
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Không hỗ trợ home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST2
239.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Không hỗ trợ home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST3
279.000đ
/ tháng
Tốc độ 110Mbps
Không hỗ trợ home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST4
344.000đ
/ tháng
Tốc độ 140Mbps
Không hỗ trợ home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH1
273.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps
Miễn phí 1 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH2
309.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí 2 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH3
349.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps
Miễn phí 3 Home Wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký

Giá bán Combo Basic App

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vừa và lớn hoặc đại lý game. Hãy liên hệ đến hotline: 0869214333 để được tư vấn chi tiết hơn.

FAST1
185.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps/1Mbps
Không áp dụng home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST2
199.000đ
/ tháng
Tốc độ 150Mbps/2Mbps
Không áp dụng home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST3
239.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps/2Mbps
Không áp dụng home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
FAST4
300.000đ
/ tháng
Tốc độ 300Mbps/4Mbps
Không áp dụng home wifi
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH1
239,000đ
Tốc độ 150Mbpss/1Mbps
Miễn phí 1 home wifi
Đóng gói trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH2
265,000đ
Tốc độ 250Mbps/2Mbps
Miễn Phí 2 Home wifi
Đóng gói trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
MESH3
309,000đ
Tốc độ 300Mbps/2Mbps
Miễn phí 3 Home wifi
Đóng gói trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký

Đăng Ký Lắp Đặt Internet Wifi

Thông tin khách hàng: